PUBLICĒTIE DATI

PUBLICĒTIE DATI

ORTOFOTO

 

INSPIRE

 

CORINE

 

CITI

 

KAS MĒS ESAM

LĢIA ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša vadošā iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā.

ATVĒRTIE DATI

Publiskās pārvaldes datu pieejamība atvērtā veidā ir viens no e-pārvaldes politikas pamatprincipiem 2014. – 2020. gada attīstības plānošanas periodā.
Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām, pētījumiem, statistiku, tabulām utt.

Atbilstoši atvērto datu pamatprincipiem, informācija ir pieejama:
  • bez maksas
  • tiešsaistē
  • mašīnlasāmā formātā
  • GDB, SHP failos