ZEMES VIRSMAS SEGUMA IZMAIŅAS 2006.-2012. GADS

ZEMES VIRSMAS SEGUMA IZMAIŅAS 2006.-2012. GADS

Izmaiņas 2006.-2012. gads: lauksaimniecības zemes, meži un dabiskās platības, mitrzemes, ūdenstilpes, mākslīgās platības.


Leave a Reply