Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

Karte nosedz visu Latvijas teritoriju atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam un ir atvasināta no militārās topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000 datu bāzes. Kartes dati izvietoti vairākos slāņos, kas ietver visus galvenos apvidus objektus: hidrogrāfija, satiksmes ceļi, apbūve un saimnieciskie objekti, veģetācija, transporta tīkli (augstsprieguma elektropārvades līnijas, naftas un gāzes vadi), ģeogrāfiskie nosaukumi, rajonu, nacionālo parku un rezervātu robežas.

ĢEOTELPISKIE DATI:
Nosaukums

Topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000, 2. izdevums

Datu atjaunošanas regularitāte

Regulāra, atbilstoši LĢIA ikgadējam darba plānam

Pieejamās valodas

Latviešu

Atrašanās vieta

Garums uz Rietumiem: 20,70

Platums uz Dienvidiem: 55,60

Garums uz Austrumiem: 28,50

Platums uz Ziemeļiem: 58,10

KONTAKTPERSONA:
Raimonds Vērpējs
raimonds.verpejs@lgia.gov.lv

Leave a Reply