Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000

Latvijas Republikas pārskata karte mērogā 1:250000

Kartē attēlota informācija par visām apdzīvotām vietām, ceļu tīklu, veģetāciju (meži, purvi), upju tīklu, ūdenstilpēm (lielie dīķi, ezeri),augstienēm un reljefu. Kartes aizrāmja daļā ir pieejama plaša informācija par valsts robežas garumu, iedzīvotāju skaitu pilsētās un ciemos, augstākajiem kalniem un dziļākajiem ezeriem Tipogrāfiski tiražētā veidā karte izdota 2 reizes: 2008.gadā kartes 1.izdevums 2012.gadā kartes 2.izdevums.

Latvijas teritorijas dati pieejami LKS-92 TM koordinātu sistēmā ESRI coverage, geodatabase un SHP formātos Galvenais izejmateriāls – militārās Kopējo operāciju kartes (JOG) mērogā 1:250 000 2.izdevums Izgatavošanas un uzturēšanas periods 2005.–2014.gads.

ĢEOTELPISKIE DATI:
Nosaukums

Pārskata karte mērogā 1:250000

Pieejamās valodas

Latviešu

Atrašanās vieta

Garums uz Rietumiem: 20,70

Platums uz Dienvidiem: 55,60

Garums uz Austrumiem: 28,50

Platums uz Ziemeļiem: 58,10

KONTAKTPERSONA:
Raimonds Vērpējs
raimonds.verpejs@lgia.gov.lv

Leave a Reply